Beurzen

Proximus

Naam: Proximus
Beurs: BEL20
Valuta: Euro
Koers: € 31,655 (op 27-11-2015 23:35)
Website: http://www.proximus.com/nl/investors
Omschrijving: (Voorheen Belgacom)

"Proximus is een telecombedrijf dat actief is op de Belgische en de internationale markten. We zijn de voornaamste Belgische leverancier van telefonie, internet, televisie en ICT-diensten op netwerkbasis. Onze onderling verbonden vaste en mobiele netwerken van topkwaliteit bieden altijd en overal toegang tot digitale diensten en data, en een breed aanbod van multimedia-inhoud. We investeren in toekomstvaste netwerken en innovatieve oplossingen. Zo leggen we het fundament voor duurzame groei.

We plaatsen de klant centraal bij alles wat we doen. Het is ons doel hem de beste klantenervaring te bieden. Het klantentraject moet zo eenvoudig mogelijk zijn, met toegankelijke en gebruiksvriendelijke oplossingen.

We dragen bij tot de economische, sociale en ecologische ontwikkeling van de maatschappij waarin we actief zijn."
Dividend-
beleid:
Beleid inzake de winstuitkering aan de aandeelhouders

Beleid inzake de winstuitkering van Proximus zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 25 februari 2010:

Proximus verbindt zich ertoe een aantrekkelijk beleid van winstuitkering te voeren waarbij, in principe, het grootste deel van haar jaarlijkse vrije kasstroom wordt uitgekeerd aan haar aandeelhouders.

Het terugvloeien van de vrije kasstroom, hetzij via dividenden, hetzij via aandeleninkopen, zal jaarlijks worden herzien om strategische financiële flexibiliteit te behouden met het oog op toekomstige organische groei of groei via selectieve M&A's, met een duidelijke focus op waardecreatie. Dit omvat eveneens de bevestiging van de geschikte niveaus van de uitkeerbare reserves.

Het beleid inzake de winstuitkering is gebaseerd op een aantal veronderstellingen betreffende de toekomstige evolutie van de business en de markt en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in geval van onvoorziene risico's of gebeurtenissen waarover het bedrijf geen controle heeft.

Op 26 februari 2015 bevestigde de Raad van Bestuur zijn voornemen om een stabiel totaal brutodividend van 1,50 EUR per aandeel over de resultaten van 2015 en 2016 uit te keren, op voorwaarde dat de financiële prestaties van Proximus in de lijn van haar verwachtingen liggen.

Financiële events
2015-10-30Resultaten Q3 2015
Announcement of Q3 2015 results
30-10-2015
2016-02-26Aankondiging resultaten Q4 2015
26-2-2016
Announcement Q4 2015 Results
2016-04-20Aandeelh. vergadering
20-4-2016
Annual Shareholder Meeting 2015
Brussels
2016-05-04Aankondigingen resultaten Q1 2016
4-5-2016
Announcement Q1 2016 Results
2016-07-29Aankondigingen resultaten Q2 2016
29-7-2016
Announcement Q2 2016 Results
2016-10-28Aankondigingen resultaten Q3 2016
28-10-2016
Announcement Q3 2016 Results

Dividend-overzichtBoekjaar 2015
Totaaldividend 2015:€ 1,50 (o.b.v. voorgestelde dividend)
Dividend-rendement 2015: 4,74% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € ---
Voorstel: € 1,000
Type: slot-dividend
Vaststelling:
Ex-dividend:
Betaalbaarstelling:
Omschrijving: Uit Q3 resultaten 2015:

"The Board of Directors also confirmed its intention to return a stable total gross dividend of 1.50EUR per share over the result of 2015 and 2016."

Hoogte: € 0,500
Voorstel: € 0,500
Type: interim-dividend
Vaststelling: 2015-10-30
Ex-dividend: 2015-12-09
Betaalbaarstelling: 2015-12-11
Omschrijving: Proximus Board of Directors approved to return to the shareholders a total gross interim dividend of EUR 0.50 per share:


Ex-coupon date: 9 December 2015
Record date: 10 December 2015
Payment date: 11 December 2015

The Board of Directors also confirmed its intention to return a stable total gross dividend of 1.50EUR per share over the result of 2015 and 2016.

Boekjaar 2014
Totaaldividend 2014:€ 1,50 (o.b.v. voorgestelde dividend)
Dividend-rendement 2014: 4,74% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € 0,500
Voorstel: € 0,500
Type: interim-dividend
Vaststelling: 2014-10-23
Ex-dividend: 2014-12-10
Betaalbaarstelling: 2014-12-12
Omschrijving: Op 23 oktober 2014 stemde de Raad van Bestuur van Belgacom ermee in om de aandeelhouders een totaal interim-dividend van 0,50 EUR bruto per aandeel uit te keren. De Raad van Bestuur bevestigde ook zijn voornemen om een stabiel totaal brutodividend van 1,50 EUR per aandeel over de resultaten van 2014, 2015 en 2016 uit te keren.

* Ex-coupondatum: 10 december 2014
* Registratiedatum: 11 december 2014
* Uitbetalingsdatum: 12 december 2014

Hoogte: € ---
Voorstel: € 1,000
Type: slot-dividend
Vaststelling: 2015-04-15
Ex-dividend: 2015-04-22
Betaalbaarstelling: 2015-04-24
Omschrijving: On 26 February 2015, Belgacom’s Board of Directors approved to propose to the Annual Shareholder meeting to return over the result of 2014 a total gross dividend of EUR1.50 per share,
of which EUR 0.50 interim dividend was paid in December 2014.

The Board of Directors also confirmed their intention to return a stable total gross dividend of EUR1.50 per share over the result of 2015 and 2016.

Boekjaar 2013
Totaaldividend 2013:€ 2,18
Dividend-rendement 2013: 6,89% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € 0,500
Voorstel: € 0,500
Type: interim-dividend
Vaststelling:
Ex-dividend:
Betaalbaarstelling:
Omschrijving: Op 27 februari besliste de Raad van Bestuur van Belgacom aan de Algemene vergadering van 16 april 2014 voor te stellen om de aandeelhouders een totaal dividend van 2,18 EUR bruto per aandeel voor het jaar 2013 uit te keren, waarvan in december 2013 0,50 EUR per aandeel werd uitgekeerd en 1,68 EUR per aandeel zal worden betaald in april 2014.

Ex-dividenddatum: 22 april 2014
Registratiedatum: 24 april 2014
Betaaldatum: 25 april 2014

Daarnaast wil de Raad van Bestuur van Belgacom de aandeelhouders van de onderneming met een aantrekkelijk en duurzaam dividend blijven belonen. Daarom neemt de Raad van Bestuur zich voor om de komende drie jaar een stabiel jaarlijks dividend van 1,50 EUR per aandeel (een interim-dividend van 0,50 EUR en een gewoon dividend van 1,00 EUR) uit te betalen, op voorwaarde dat de financiële prestaties van Belgacom in de lijn van haar verwachtingen liggen.

Hoogte: € 1,680
Voorstel: € 1,680
Type: slot-dividend
Vaststelling: 2014-04-16
Ex-dividend: 2014-04-22
Betaalbaarstelling: 2014-04-25
Omschrijving: Op 27 februari besliste de Raad van Bestuur van Belgacom aan de Algemene vergadering van 16 april 2014 voor te stellen om de aandeelhouders een totaal dividend van 2,18 EUR bruto per aandeel voor het jaar 2013 uit te keren, waarvan in december 2013 0,50 EUR per aandeel werd uitgekeerd en 1,68 EUR per aandeel zal worden betaald in april 2014.

Ex-dividenddatum: 22 april 2014
Registratiedatum: 24 april 2014
Betaaldatum: 25 april 2014

Daarnaast wil de Raad van Bestuur van Belgacom de aandeelhouders van de onderneming met een aantrekkelijk en duurzaam dividend blijven belonen. Daarom neemt de Raad van Bestuur zich voor om de komende drie jaar een stabiel jaarlijks dividend van 1,50 EUR per aandeel (een interim-dividend van 0,50 EUR en een gewoon dividend van 1,00 EUR) uit te betalen, op voorwaarde dat de financiële prestaties van Belgacom in de lijn van haar verwachtingen liggen.2

Boekjaar 2012
Totaaldividend 2012:€ 2,49 (o.b.v. voorgestelde dividend)
Dividend-rendement 2012: 7,87% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € 0,810
Voorstel: € 0,810
Type: interim-dividend
Vaststelling: 2012-10-25
Ex-dividend: 2012-12-11
Betaalbaarstelling: 2012-12-14
Omschrijving:

On 25 October 2012, Belgacom’s Board of Directors approved to return to the shareholders a total gross interim dividend of EUR 0.81 per share. This is the combination of the normal interim dividend of EUR 0.50 gross per share and a one-time extra interim dividend of EUR 0.31 per share since Belgacom opted for an extra dividend instead of returning the EUR 100 million outstanding as a share buyback. As a result, Belgacom expects to exceptionally increase its dividend to EUR 2.49 gross per share for the 2012 full-year results. For the interim dividend:

Ex-dividend date: 11 December 2012
Record date: 13 December 2012
Payment date: 14 December 2012


Hoogte: € ---
Voorstel: € 1,680
Type: slot-dividend
Vaststelling: 2013-04-17
Ex-dividend: 2013-04-23
Betaalbaarstelling: 2013-04-26
Omschrijving: On 28 February 2013, Belgacom’s Board of Directors decided to propose to the Annual Shareholders Meeting of 17 April 2013 to return to the Belgacom shareholders a gross normal dividend of EUR 1.68 per share, on top of the EUR 0.81 per share paid in December 2012. As a result, Belgacom exceptionally increased its dividend to a total of EUR 2.49 gross per share for the 2012 full-year results.
Key dates for the normal dividend:

Ex-dividend date: 23 April 2013
Record date: 25 April 2013
Payment date: 26 April 2013

Boekjaar 2011
Totaaldividend 2011:€ 2,18 (o.b.v. voorgestelde dividend)
Dividend-rendement 2011: 6,89% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € 0,500
Voorstel: € 0,500
Type: interim-dividend
Vaststelling:
Ex-dividend: 2011-12-06
Betaalbaarstelling: 2011-12-09
Omschrijving: The Belgacom Board of Directors approved an interim dividend of EUR 0.50 gross/share (EUR 0.375 net) which was paid on 9 December 2011.

Ex-dividend date: 6 December 2011
Record date: 8 December 2011
Payment date: 9 December 2011


Hoogte: € ---
Voorstel: € 1,680
Type: slot-dividend
Vaststelling: 2012-04-18
Ex-dividend: 2012-04-24
Betaalbaarstelling: 2012-04-27
Omschrijving: Over het financiële resultaat van 2011: een gewoon dividend van 1,68 EUR bruto per aandeel, bovenop het in december 2011 uitbetaalde interim-dividend van 0,50 EUR bruto per aandeel. Het gewone dividend moet nog worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 18 april 2012.

Boekjaar 2010
Totaaldividend 2010:€ 2,18
Dividend-rendement 2010: 6,89% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € 0,500
Voorstel: € 0,500
Type: interim-dividend
Vaststelling: 2010-12-09
Ex-dividend: 2010-12-07
Betaalbaarstelling: 2010-12-10
Omschrijving: De Raad van Bestuur van Belgacom verleende zijn goedkeuring om de aandeelhouders een interim-dividend van 0,50 EUR bruto per aandeel uit te keren, wat netto neerkomt op 0,375 EUR per aandeel.

* Ex-dividenddatum: 7 december 2010
* Registratiedatum: 9 december 2010
* Betaaldatum: 10 december 2010

Hoogte: € 1,680
Voorstel: € 1,680
Type: slot-dividend
Vaststelling: 2011-04-13
Ex-dividend: 2011-04-26
Betaalbaarstelling: 2011-04-28
Omschrijving: Belgacom verwacht van de financiële resultaten van het jaar 2010 een jaarlijks dividend uit te keren van 2,18 EUR per aandeel, betaalbaar in twee schijven: een interim-dividend van 0,50 EUR per aandeel en een gewoon dividend van 1,68 EUR per aandeel.

Het beleid inzake de winstuitkering is gebaseerd op een aantal veronderstellingen betreffende de toekomstige evolutie van de business en de markt en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in geval van onvoorziene risico's of gebeurtenissen.

Boekjaar 2009
Totaaldividend 2009:€ 2,08
Dividend-rendement 2009: 6,57% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € 0,400
Voorstel: € 0,400
Type: interim-dividend
Vaststelling: 2009-10-30
Ex-dividend: 2009-12-01
Betaalbaarstelling: 2009-12-04
Omschrijving: De Raad van Bestuur van Belgacom heeft de betaling goedgekeurd van een interim-dividend van 0,4 EUR per aandeel (bruto), of een totaalbedrag van 128 miljoen EUR. Dat brengt de totale
aandeelhoudersopbrengst in 2009 op cashbasis op 666 miljoen EUR, inclusief het gewone dividend voor 2008, dat in april 2009 werd uitgekeerd.
Het interim-dividend voor 2009 zal worden uitgekeerd op 4 december 2009 met registratiedatum op 3 december 2009.

Hoogte: € 1,680
Voorstel: € 1,680
Type: slot-dividend
Vaststelling: 2010-04-14
Ex-dividend: 2010-04-20
Betaalbaarstelling: 2010-04-23
Omschrijving: De Raad van Bestuur van Belgacom stemde ermee in aan de jaarlijkse algemene vergadering op 14 april 2010 de uitkering voor te stellen van een normaal dividend van 1.68 EUR per aandeel (bruto). Dat brengt de totale opbrengst voor de aandeelhouders in 2009 op 667 miljoen EUR, inclusief het interim-dividend dat in december 2009 werd uitgekeerd. Na goedkeuring, zal het normale dividend worden uitgekeerd op 23 april 2010 met als registratiedatum 22 april 2010 en als ex-dividend datum 20 april 2010.

Boekjaar 2008
Totaaldividend 2008:€ 2,18
Dividend-rendement 2008: 6,89% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € 0,500
Voorstel: € 0,500
Type:
Vaststelling: 2008-12-15
Ex-dividend: 2008-12-16
Betaalbaarstelling: 2008-12-16
Omschrijving: Interim dividend

De Raad van Bestuur van Belgacom heeft op 11 december 2008 een interim-dividend voor het boekjaar 2008 goedgekeurd van 0,50 EUR bruto per aandeel (0,375 EUR netto per aandeel). Dit brengt het totale bedrag van het interim-dividend op 162 miljoen EUR.

- Record date: 15 december 2008
- Ex-dividend date: 16 december 2008
- Dividend payment date: 16 december 2008

Hoogte: € 1,680
Voorstel: € 1,680
Type: slot-dividend
Vaststelling: 2009-04-09
Ex-dividend: 2009-04-14
Betaalbaarstelling: 2009-04-17
Omschrijving: De Raad van Bestuur van Belgacom heeft op 5 maart 2009 beslist om aan de Algemene Jaarvergadering van 8 april 2009 een gewoon dividend van 1,68 EUR per aandeel (totaal bedrag van 544 miljoen EUR) voor te stellen bovenop het interim dividend van 0,50 EUR dat uitbetaald werd in december 2008.

Ex dividend datum: 14 april 2009
Record datum: 16 april 2009
Datum van uitbetaling: 17 april 2009

Boekjaar 2007
Totaaldividend 2007:€ 2,18
Dividend-rendement 2007: 6,89% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € 0,500
Voorstel: € 0,500
Type:
Vaststelling: 2007-12-06
Ex-dividend: 2007-12-06
Betaalbaarstelling: 2007-12-06
Omschrijving: LET OP: datums zijn indicatief!
Interim dividend.

Hoogte: € 1,680
Voorstel: € 1,680
Type:
Vaststelling: 2008-04-14
Ex-dividend: 2008-04-15
Betaalbaarstelling: 2008-04-15
Omschrijving: Op 28 februari 2008 heeft de Raad van Bestuur beslist om een gewoon dividend van 1,68 EUR
bruto per aandeel voor te stellen aan de algemene vergadering van 9 april 2008, bovenop het
interim-dividend van 0,50 EUR bruto per aandeel betaald op 6 december 2007.

© 2009-2014, dividendpagina.be - disclaimer