Beurzen

Telenet

Naam: Telenet
Beurs: BEL20
Valuta: Euro
Koers: € 51,180 (op 01-12-2015 23:35)
Website: http://nl.investors.telenet.be/
Omschrijving: ++ Per 3 maart 2009 in BEL20 ++
Dividend-
beleid:
De Vennootschap blijft vastberaden om aantrekkelijke en terugkerende aandeelhoudersvergoedingen door te voeren in lijn met de netto hefboomratio(1) op lange termijn (zijnde de verhouding tussen onze totale nettoschuld en de Geconsolideerde Geannualiseerde EBITDA). Deze methodologie zorgt voor een optimaal evenwicht tussen groei en aandeelhoudersvergoedingen enerzijds en een aantrekkelijke toegang tot de financiële markten anderzijds. De Vennootschap streeft ernaar deze netto hefboomratio te bereiken door mogelijke waardetoevoegende overnames en/of investeringen om de toekomstige groei van zijn activiteiten te ondersteunen, alsook aandeelhoudervergoedingen, gesteund door een sterke vrije kasstroom en een verdere optimalisatie van de financiering. De uitvoering van dit beleid zal op lange termijn zorgen voor een solide niveau aan terugkerende uitkeringen aan de aandeelhouders. In de veronderstelling dat er zich geen overnames aandienen en/of dat het business model niet ingrijpend verandert, zal de Vennootschap het overschot aan geldmiddelen en kasequivalenten uitbetalen aan aandeelhouders in de vorm van dividenden, inkoop van eigen aandelen, kapitaalverminderingen of een combinatie daarvan.

Financiële events
2015-10-29Resultaten Q3 2015
9M 2015 Telenet Group Holding NV Resultaten (*)
Donderdag 29 oktober 2015 7:00 a.m. CET
2016-02-11Resultaten FY 2015
Title FY 2015 Telenet Group Holding NV Resultaten (*)
Date and Time Donderdag 11 februari 2016 7:00 a.m. CET
2016-03-25Publicatie Jaarverslag 2015
Title Online publicatie Jaarverslag 2015
Date and Time Vrijdag 25 maart 2016
2016-04-27Aandeelh. Vergadering
Telenet Group Holding NV Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Woensdag 27 april 2016 3:00 p.m. CET
2016-04-28Resultaten Q1 2016
KW1 2016 Telenet Group Holding NV Resultaten (*)
Donderdag 28 april 2016 7:00 a.m. CET
2016-07-28Resultaten HY 2016
H1 2016 Telenet Group Holding NV Resultaten (*)
Donderdag 28 juli 2016 7:00 a.m. CET
2016-10-27Resultaten Q3 2016
9M 2016 Telenet Group Holding NV Resultaten (*)
Donderdag 27 oktober 2016 7:00 a.m. CET

Dividend-overzichtBoekjaar 2014
Totaaldividend 2014:€ 0,00
Dividend-rendement 2014: 0,00% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € ---
Voorstel: € ---
Type: slot-dividend
Vaststelling: 2015-04-29
Ex-dividend:
Betaalbaarstelling:
Omschrijving:

Boekjaar 2013
Totaaldividend 2013:€ 0,00
Dividend-rendement 2013: 0,00% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € ---
Voorstel: € ---
Type: slot-dividend
Vaststelling: 2014-04-30
Ex-dividend:
Betaalbaarstelling:
Omschrijving:

Boekjaar 2012
Totaaldividend 2012:€ 7,90
Dividend-rendement 2012: 15,44% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € 7,900
Voorstel: € 7,900
Type: slot-dividend
Vaststelling: 2013-04-24
Ex-dividend: 2013-05-03
Betaalbaarstelling: 2013-05-08
Omschrijving: Voor 2013 zal de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van 24 april 2013 een aandeelhoudersvergoeding voorstellen van €950,0 miljoen. Deze voorgestelde aandeelhoudersvergoeding bestaat uit (i) een uitkering van €900,0 miljoen, wat overeenstemt met een uitkering van ongeveer €7,90 per aandeel, en (ii) een aandeleninkoopprogramma van maximaal €50,0 miljoen.”

persbericht 24-04-2013:


- Aandeelhouders keurden het voorgestelde buitengewoon brutodividend van €7,90 per aandeel goed;

- De uitkering is gepland voor 8 mei 2013, met verhandeling van het aandeel ex-dividend vanaf 3 mei 2013.

Mechelen, 24 april 2013 - Vandaag keurde de algemene aandeelhoudersvergadering van Telenet Group Holding NV (Euronext Brussels: TNET) het voorgestelde buitengewoon brutodividend van €7,90 per
aandeel goed.

Betaalbaarstelling

- Ex datum: 3 mei 2013 - Vanaf de aanvang van de effectenhandel op 3 mei 2013 zullen de aandelen van Telenet Group Holding verhandeld worden op NYSE Euronext Brussel zonder coupon nr.7. Deze coupon vertegenwoordigt het recht op de betaling van het buitengewoon dividend.

- Registratiedatum: 7 mei 2013

- Betaaldatum: 8 mei 2013 - Het recht tot betaling van het dividend zal worden vertegenwoordigd door coupon nr.7. De effectieve uitbetaling van het dividend aan houders van aandelen op naam en gedematerialiseerde effecten zal plaatsvinden op 8 mei 2013. Houders van aandelen aan toonder kunnen vanaf 8 mei 2013 de betaling ontvangen via de loketten van ING België (die
optreedt als betaalagent van de Vennootschap) tegen voorlegging van coupon nr.7.

- Roerende voorheffing: De betaling van het dividend is onder Belgisch recht onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Het bedrag van het nettodividend voor buitenlandse aandeelhouders kan echter variëren afhankelijk van de dubbele belastingverdragen tussen België en de respectievelijke landen. Om te genieten van de verlaagde roerende voorheffing dienen aandeelhouders een fiscaal attest over te maken aan de betaalagent van de Vennootschap, uiterlijk 10 kalenderdagen na de betaaldatum.

Boekjaar 2011
Totaaldividend 2011:€ 1,00 (o.b.v. voorgestelde dividend)
Dividend-rendement 2011: 1,95% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € ---
Voorstel: € 1,000
Type: slot-dividend
Vaststelling: 2012-04-25
Ex-dividend:
Betaalbaarstelling:
Omschrijving: We blijven vastberaden om aantrekkelijke en terugkerende aandeelhoudersvergoedingen door te voeren aangezien we op lange termijn streven we naar een verhouding tussen onze Netto totale schuld en EBITDA van 3,5x en 4,5x. Deze hefboomratio zorgt voor een optimaal evenwicht tussen groei en aandeelhoudersvergoedingen enerzijds en een aantrekkelijke toegang tot de financiële markten anderzijds. Ons aandeelhoudersvergoedingsbeleid zal op lange termijn zorgen voor een solide niveau aan terugkerende uitkeringen aan onze aandeelhouders. In de veronderstelling dat er zich geen overnames aandienen en/of dat ons business model niet ingrijpend verandert, zullen we het overschot aan geldmiddelen en kasequivalenten uitbetalen aan aandeelhouders in de vorm van dividenden, inkoop van eigen aandelen, kapitaalverminderingen of een combinatie daarvan.

Voor 2012 zal de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van 25 april 2012 een totale aandeelhoudersvergoeding van ongeveer €533,0 miljoen in totaal voorstellen. Deze aandeelhoudersvergoeding zal bestaan uit (i) een dividend van €1,00 per aandeel, die zal uitbetaald worden begin of medio mei 2012; en (ii) een kapitaalvermindering van €3,25 per aandeel, die zal uitbetaald worden begin september 2012. Indien deze uitkeringen op 25 april 2012 worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering, dan zal de raad van bestuur kortelings nadien de effectieve betalingsdata aankondigen. Daarnaast heeft de raad van bestuur een programma tot inkoop van eigen aandelen goedgekeurd ten belope van €50 miljoen bovenop de bovenvermelde aandeelhoudersuitkeringen. Dit inkoopprogramma, dat in de loop van het jaar zal uitgevoerd worden, vervangt het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van 9 augustus 2011, aangezien dit plan bepaalde beperkingen bevatte die niet meer relevant zijn gegeven de gewijzigde marktomstandigheden.

Boekjaar 2010
Totaaldividend 2010:€ 4,50
Dividend-rendement 2010: 8,79% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € 4,500
Voorstel: € 4,500
Type: slot-dividend
Vaststelling: 2011-04-27
Ex-dividend: 2011-07-26
Betaalbaarstelling: 2011-07-29
Omschrijving: Published: 17:45 CEST 16-06-2011 /Thomson Reuters /Source: Telenet NV /XBRU: TNET /ISIN: BE0003826436
Telenet kondigt de uitbetaling van de kapitaalvermindering aan


* Uitbetaling van €4,50 per aandeel aan aandeelhouders op 29 juli 2011;
* Aantrekkelijk nettorendement van 15% op basis van huidige beurskoers.Mechelen, 16 juni 2011 - Op 27 april 2011 keurde de buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering van Telenet Group Holding NV (Euronext Brussels: TNET) de voorgestelde aandeelhoudersvergoeding van €4,50 per aandeel goed.

De betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering werd vastgesteld op 29 juli 2011. Vanaf 26 juli 2011 (ex datum) zullen de aandelen en de VVPR-strips van Telenet Group Holding verhandeld worden op Euronext Brussel zonder coupon nr.4. De registratiedatum werd vastgesteld op 28 juli 2011.

Het recht tot betaling van de kapitaalvermindering zal worden vertegenwoordigd door coupon nr.4. De effectieve uitbetaling van de aandeelhoudersvergoeding aan houders van aandelen op naam en gedematerialiseerde effecten zal plaatsvinden op 29 juli 2011. Houders van aandelen aan toonder kunnen vanaf 29 juli 2011 de betaling ontvangen via de loketten van ING België tegen voorlegging van coupon nr.4.

Coupon nr.4 van de VVPR-strips van Telenet Group Holding zal zonder waarde worden verklaard met ingang van 26 juli 2011.

---------------

Voor 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gegeven om door te gaan met een aandeelhoudersvergoeding van €4,5 per aandeel, wat neerkomt op een totaal uit te keren bedrag van €505,9 miljoen. De definitieve beslissing over die uitkering en over de uitbetalingsdatum zal bij stemming worden genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 27 april 2011. De aandeelhoudersvergoeding zal waarschijnlijk worden uitgevoerd als een kapitaalvermindering, die niet onderworpen is aan roerende voorheffing, en zou medio 2011 worden betaald.

Boekjaar 2009
Totaaldividend 2009:€ 2,23
Dividend-rendement 2009: 4,36% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € 2,230
Voorstel: € 2,230
Type: slot-dividend
Vaststelling: 2010-04-28
Ex-dividend: 2010-07-28
Betaalbaarstelling: 2010-08-02
Omschrijving: Uit persbericht juli 2010:

Op 28 april 2010 keurde de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van Telenet Group Holding NV (Euronext Brussels: TNET) de voorgestelde aandeelhoudersvergoeding van €2,23 per aandeel goed.


De registratiedatum en betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering werden vastgesteld op respectievelijk 30 juli en 2 augustus 2010. Vanaf 28 juli 2010 (ex datum) zullen de aandelen en de VVPR-strips van Telenet Group Holding verhandeld worden op Euronext Brussels ex coupon nr. 3. Bijgevolg zullen alle aandeelhouders die bij de sluiting van de verhandeling op Euronext Brussels op 27 juli 2010 aandelen in Telenet Group Holding aanhouden, een bedrag ontvangen van €2,23 per aandeel. De uitkering van de aandeelhoudersvergoeding zal plaatsvinden op 2 augustus 2010.

Het recht tot betaling van de kapitaalvermindering zal worden vertegenwoordigd door coupon nr. 3. Houders van aandelen aan toonder kunnen vanaf 2 augustus 2010 de betaling ontvangen via de loketten van ING België tegen voorlegging van coupon nr. 3.

Coupon nr. 3 van de VVPR-strips van Telenet Group Holding zal zonder waarde worden verklaard met ingang van 28 juli 2010.

Uit e-mail investor relations (5-5-2010):

De Algemene Vergadering van 28 april j.l. heeft alle voorstellen, zoals opgelijst in het agenda, goedgekeurd.
Het verslag zal binnenkort op onze website komen. Ik stuur u dan per mail een kopie ter info.

Zodoende heeft de Algemene Vergadering het voorstel van de Raad van Bestuur om €2.23 per aandeel uit te keren aan de aandeelhouders aanvaard.

Deze uitbetaling zal gebeuren in de vorm van een kapitaalvermindering, hetgeen betekent dat er geen roerende voorheffing verschuldigd en zodoende is het brutobedrag gelijk aan het nettobedrag. De effectieve uitbetaling wordt verwacht begin augustus 2010. Een meer precieze datum is nog niet bekend.

Aangezien de uitbetaling zal gebeuren in de vorm van een kapitaalvermindering, gaat er een periode van ruwweg twee maanden tussen beslissing en mogelijke betaling, gedurende dewelke elke schuldeiser bezwaar kan aantekenen tegen de geplande uitkering.

Van zodra een finale datum bekend is, zullen we dit via een persbericht bekend maken (zowel de werkelijke uitbetalingsdatum als de ex-coupon dag).

-------------
De Raad van Bestuur van Telenet zal een uitzonderlijke aandeelhoudersvergoeding voorstellen van EUR 2.23 per aandeel, wat overeenstemt met een totaal uit te keren bedrag van ongeveer EUR 250,0 miljoen. Deze aandeelhoudersvergoeding werd zorgvuldig afgewogen op basis van onze verwachtingen inzake vrije kasstroom en onze onderliggende bedrijfsprestaties, nieuwe interne of externe businessopportuniteiten, het economische en concurrentieklimaat, en onze autonome schuldaflossingcapaciteit.

Boekjaar 2008
Totaaldividend 2008:€ 0,50
Dividend-rendement 2008: 0,98% (o.b.v. huidige koers)
Hoogte: € 0,500
Voorstel: € 0,500
Type: slot-dividend
Vaststelling: 2009-05-28
Ex-dividend: 2009-08-27
Betaalbaarstelling: 2009-09-01
Omschrijving: De betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering werd vastgesteld op 1 september 2009. Vanaf 27 augustus 2009 (ex date) zullen de aandelen en de VVPR-strips van Telenet Group Holding verhandeld worden op Euronext Brussels ex coupon no. 2. De uitkering van de kapitaalvermindering van EUR 0,50 per aandeel zal plaatsvinden op 1 september 2009.

Persbericht jaarresultaten 2008.

Onze belangrijkste doelstelling is om voldoende werkmiddelen en flexibiliteit te behouden om onze
financiële en operationele opdrachten te vervullen. Tegelijkertijd zoeken wij onafgebroken naar manieren
om aandeelhouderswaarde te creëren via een solide groei van onze bedrijfsactiviteiten.

Voor 2009 zal de Raad van Bestuur van Telenet een aandeelhoudersvergoeding voorstellen van 0,50 euro
per aandeel, wat overeenstemt met een totaal uit te keren bedrag van 55,1 miljoen euro. De
aandeelhoudersvergoeding voor 2009 zal gebaseerd zijn op onze vrije kasstroom en zal zorgvuldig worden
bepaald op basis van een evaluatie van onze onderliggende bedrijfsprestaties, nieuwe interne of externe
businessopportuniteiten, het economische en concurrentieklimaat, én onze autonome
schuldaflossingscapaciteit.

Een aantal artikelen van het Belgische wetboek van vennootschappen en de statuten van Telenet Group
Holding beperken de mogelijkheid van Telenet Group Holding om recurrente dividenden uit te betalen of
het inkopen van eigen aandelen, alvorens bepaalde minimumreserves worden verwezenlijkt. Bijgevolg is
het meest waarschijnlijk dat de vergoeding in 2009, als een kapitaalsvermindering zal uitgevoerd worden,
waarop geen roerende voorheffing van toepassing is.

De definitieve beslissing over bedrag en datum van de dividenduitkering wordt bij stemming genomen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders op 28 mei 2009.

© 2009-2014, dividendpagina.be - disclaimer