Quotes not available

Totaal dividend boekjaar 2017: € 0,00*

slot-dividend

Hoogte
0,000*
Vaststelling
Ex-dividend
Betaalbaarstelling

Voor 2017 keurde de Raad van Bestuur een aandeleninkoopprogramma van €60,0 miljoen goed (het "Aandeleninkoopprogramma 2017"), met ingang vanaf 16 februari 2017. Onder dit programma mag de Raad van Bestuur van tijd tot tijd eigen aandelen inkopen, met een maximum van 1.100.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van €60,0 miljoen, binnen een periode van zes (6) maanden. Deze inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden onder de voorwaarden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 30 april 2014.

Totaal dividend boekjaar 2016: € 0,00

Hoogte
€ 0,000
Vaststelling
Ex-dividend
Betaalbaarstelling

Op 10 februari 2016 maakte Telenet Group Holding NV ("Telenet" of "de Vennootschap") bekend dat het op 15 februari 2016 start met een aandeleninkoopprogramma (het "Aandeleninkoopprogramma 2016"). Onder dit programma mag de Raad van Bestuur van tijd tot tijd eigen aandelen inkopen, met een maximum van 1.100.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van € 50,0 miljoen, binnen een periode van zes (6) maanden. Deze inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden onder de voorwaarden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 30 april 2014. Alle ingekochte aandelen zullen aangehouden worden door de Vennootschap om haar verplichtingen na te komen onder bestaande aandelenoptieplannen.

Totaal dividend boekjaar 2015: € 0,00

slot-dividend

Hoogte
€ 0,000
Vaststelling
Ex-dividend
Betaalbaarstelling

Op 12 februari 2015 maakte Telenet bekend dat het op 12 februari 2015 start met een aandeleninkoopprogramma (het "Aandelen Inkoopprogramma 2015 "). Onder dit programma mag de Raad van Bestuur van tijd tot tijd eigen aandelen inkopen, met een maximum van 1.100.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van €50,0 miljoen, binnen een periode van zes (6) maanden. Deze inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden onder de voorwaarden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 30 april 2014. Dit Aandeleninkoopprogramma 2015 vervangt elk uitstaand vroeger programma. Alle ingekochte aandelen zullen aangehouden worden door de Vennootschap om haar verplichtingen na te komen onder bestaande aandelenoptieplannen.

Totaal dividend boekjaar 2014: € 0,00

slot-dividend

Hoogte
---
Vaststelling
29 apr 2015
Ex-dividend
Betaalbaarstelling

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 mei 2009 heeft de raad van bestuur het recht verleend om eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, tot maximaal 20% van het totaal uitstaande aandelen, tot 28 mei 2014.

Op 13 februari 2014 maakte Telenet bekend dat het op 13 februari 2014 start met een aandeleninkoopprogramma (het "Aandelen Inkoopprogramma 2014 "). Onder dit programma mag de Raad van Bestuur van tijd tot tijd eigen aandelen inkopen, met een maximum van 1.100.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van € 50,0 miljoen, binnen een periode van drie (3) maanden. Deze inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden onder de voorwaarden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 28 mei 2009. Dit Aandelen Inkoopprogramma 2014 vervangt elk uitstaand vroeger programma.

Totaal dividend boekjaar 2013: € 0,00

slot-dividend

Hoogte
---
Vaststelling
30 apr 2014
Ex-dividend
Betaalbaarstelling

Financiële events
Andere aandelen
Social
  • Facebook