Quotes not available

Totaal dividend boekjaar 2014: € 0,00

slot-dividend

Hoogte
---
Vaststelling
29 apr 2015
Ex-dividend
Betaalbaarstelling

Totaal dividend boekjaar 2013: € 0,00

slot-dividend

Hoogte
---
Vaststelling
30 apr 2014
Ex-dividend
Betaalbaarstelling

Totaal dividend boekjaar 2012: € 7,90

slot-dividend

Hoogte
€ 7,900
Vaststelling
24 apr 2013
Ex-dividend
3 mei 2013
Betaalbaarstelling
8 mei 2013

Voor 2013 zal de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van 24 april 2013 een aandeelhoudersvergoeding voorstellen van €950,0 miljoen. Deze voorgestelde aandeelhoudersvergoeding bestaat uit (i) een uitkering van €900,0 miljoen, wat overeenstemt met een uitkering van ongeveer €7,90 per aandeel, en (ii) een aandeleninkoopprogramma van maximaal €50,0 miljoen.”

persbericht 24-04-2013:


- Aandeelhouders keurden het voorgestelde buitengewoon brutodividend van €7,90 per aandeel goed;

- De uitkering is gepland voor 8 mei 2013, met verhandeling van het aandeel ex-dividend vanaf 3 mei 2013.

Mechelen, 24 april 2013 - Vandaag keurde de algemene aandeelhoudersvergadering van Telenet Group Holding NV (Euronext Brussels: TNET) het voorgestelde buitengewoon brutodividend van €7,90 per
aandeel goed.

Betaalbaarstelling

- Ex datum: 3 mei 2013 - Vanaf de aanvang van de effectenhandel op 3 mei 2013 zullen de aandelen van Telenet Group Holding verhandeld worden op NYSE Euronext Brussel zonder coupon nr.7. Deze coupon vertegenwoordigt het recht op de betaling van het buitengewoon dividend.

- Registratiedatum: 7 mei 2013

- Betaaldatum: 8 mei 2013 - Het recht tot betaling van het dividend zal worden vertegenwoordigd door coupon nr.7. De effectieve uitbetaling van het dividend aan houders van aandelen op naam en gedematerialiseerde effecten zal plaatsvinden op 8 mei 2013. Houders van aandelen aan toonder kunnen vanaf 8 mei 2013 de betaling ontvangen via de loketten van ING België (die
optreedt als betaalagent van de Vennootschap) tegen voorlegging van coupon nr.7.

- Roerende voorheffing: De betaling van het dividend is onder Belgisch recht onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Het bedrag van het nettodividend voor buitenlandse aandeelhouders kan echter variëren afhankelijk van de dubbele belastingverdragen tussen België en de respectievelijke landen. Om te genieten van de verlaagde roerende voorheffing dienen aandeelhouders een fiscaal attest over te maken aan de betaalagent van de Vennootschap, uiterlijk 10 kalenderdagen na de betaaldatum.

Totaal dividend boekjaar 2011: € 1,00*

slot-dividend

Hoogte
1,000*
Vaststelling
25 apr 2012
Ex-dividend
Betaalbaarstelling

We blijven vastberaden om aantrekkelijke en terugkerende aandeelhoudersvergoedingen door te voeren aangezien we op lange termijn streven we naar een verhouding tussen onze Netto totale schuld en EBITDA van 3,5x en 4,5x. Deze hefboomratio zorgt voor een optimaal evenwicht tussen groei en aandeelhoudersvergoedingen enerzijds en een aantrekkelijke toegang tot de financiële markten anderzijds. Ons aandeelhoudersvergoedingsbeleid zal op lange termijn zorgen voor een solide niveau aan terugkerende uitkeringen aan onze aandeelhouders. In de veronderstelling dat er zich geen overnames aandienen en/of dat ons business model niet ingrijpend verandert, zullen we het overschot aan geldmiddelen en kasequivalenten uitbetalen aan aandeelhouders in de vorm van dividenden, inkoop van eigen aandelen, kapitaalverminderingen of een combinatie daarvan.

Voor 2012 zal de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van 25 april 2012 een totale aandeelhoudersvergoeding van ongeveer €533,0 miljoen in totaal voorstellen. Deze aandeelhoudersvergoeding zal bestaan uit (i) een dividend van €1,00 per aandeel, die zal uitbetaald worden begin of medio mei 2012; en (ii) een kapitaalvermindering van €3,25 per aandeel, die zal uitbetaald worden begin september 2012. Indien deze uitkeringen op 25 april 2012 worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering, dan zal de raad van bestuur kortelings nadien de effectieve betalingsdata aankondigen. Daarnaast heeft de raad van bestuur een programma tot inkoop van eigen aandelen goedgekeurd ten belope van €50 miljoen bovenop de bovenvermelde aandeelhoudersuitkeringen. Dit inkoopprogramma, dat in de loop van het jaar zal uitgevoerd worden, vervangt het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van 9 augustus 2011, aangezien dit plan bepaalde beperkingen bevatte die niet meer relevant zijn gegeven de gewijzigde marktomstandigheden.

Totaal dividend boekjaar 2010: € 4,50

slot-dividend

Hoogte
€ 4,500
Vaststelling
27 apr 2011
Ex-dividend
26 jul 2011
Betaalbaarstelling
29 jul 2011

Published: 17:45 CEST 16-06-2011 /Thomson Reuters /Source: Telenet NV /XBRU: TNET /ISIN: BE0003826436
Telenet kondigt de uitbetaling van de kapitaalvermindering aan


* Uitbetaling van €4,50 per aandeel aan aandeelhouders op 29 juli 2011;
* Aantrekkelijk nettorendement van 15% op basis van huidige beurskoers.Mechelen, 16 juni 2011 - Op 27 april 2011 keurde de buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering van Telenet Group Holding NV (Euronext Brussels: TNET) de voorgestelde aandeelhoudersvergoeding van €4,50 per aandeel goed.

De betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering werd vastgesteld op 29 juli 2011. Vanaf 26 juli 2011 (ex datum) zullen de aandelen en de VVPR-strips van Telenet Group Holding verhandeld worden op Euronext Brussel zonder coupon nr.4. De registratiedatum werd vastgesteld op 28 juli 2011.

Het recht tot betaling van de kapitaalvermindering zal worden vertegenwoordigd door coupon nr.4. De effectieve uitbetaling van de aandeelhoudersvergoeding aan houders van aandelen op naam en gedematerialiseerde effecten zal plaatsvinden op 29 juli 2011. Houders van aandelen aan toonder kunnen vanaf 29 juli 2011 de betaling ontvangen via de loketten van ING België tegen voorlegging van coupon nr.4.

Coupon nr.4 van de VVPR-strips van Telenet Group Holding zal zonder waarde worden verklaard met ingang van 26 juli 2011.

---------------

Voor 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gegeven om door te gaan met een aandeelhoudersvergoeding van €4,5 per aandeel, wat neerkomt op een totaal uit te keren bedrag van €505,9 miljoen. De definitieve beslissing over die uitkering en over de uitbetalingsdatum zal bij stemming worden genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 27 april 2011. De aandeelhoudersvergoeding zal waarschijnlijk worden uitgevoerd als een kapitaalvermindering, die niet onderworpen is aan roerende voorheffing, en zou medio 2011 worden betaald.

Financiële events
Andere aandelen
Social
  • Facebook