ASR Nederland

bedrijfswebsite

Totaal dividend boekjaar 2017: € 1,630*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
€ 1,630
datum aankondiging
mei 31, 2018
datum ex-dividend
jun 4, 2018
datum betaling
jun 7, 2018

a.s.r. stelt voor om over 2017 een dividend te betalen van € 229,7 miljoen, zijnde € 1,63 per aandeel. Het dividend per aandeel is berekend op basis van 141 miljoen aandelen, waarbij rekening is gehouden met de door a.s.r. op 13 juni 2017 en 14 september 2017 ingekochte aandelen, totaal 6 miljoen. 

Totaal dividend boekjaar 2016: € 1,270

Slot-dividend

bedrag
€ 1,270
datum aankondiging
datum ex-dividend
datum betaling

Totaal dividend boekjaar 2015: € 1,130

Slot-dividend

bedrag
€ 1,130
datum aankondiging
datum ex-dividend
datum betaling

Totaal dividend boekjaar 2014: € 0,930

Slot-dividend

bedrag
€ 0,930
datum aankondiging
datum ex-dividend
datum betaling

financiële events

Bedrijfsinformatie

Bron: bedrijfswebsite, april 2018

a.s.r. is de nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken 3365 medewerkers en met een omzet van ruim € 4 miljard in 2016 behoort a.s.r. tot de grootste verzekeraars van Nederland. 

Dividendbeleid

Bron: bedrijfswebsite, april 2018

a.s.r. is voornemens om jaarlijks een interim dividend en slot dividend uit te keren dat een duurzame waarde voor haar aandeelhouders vertegenwoordigt op de lange termijn. a.s.r. heeft een dividendbeleid waarbij een pay-out ratio van het totale dividend over enig jaar wordt aangehouden van 45% tot 55% van het netto operationeel resultaat voor aandeelhouders (dat wil zeggen, na aftrek van financieringslasten op hybride instrumenten). a.s.r. heeft het voornemen om interim dividend uit te keren dat wordt vastgesteld op 40% van het dividend over het voorgaande jaar.

In verband met de uitkering van het voorgestelde dividend, streeft a.s.r. ernaar om een liquiditeitsbuffer op de holding aan te houden (per jaareinde) die minimaal gelijk of groter is dan de in het afgelopen jaar uitgekeerde dividenden (representatief voor een jaar dividend) plus de nog niet gealloceerde holdingkosten en rentebetalingen voor de periode van een jaar. Daarnaast streeft a.s.r. ernaar om de liquiditeitsbuffer gedurende het jaar voldoende te laten zijn om voor minimaal een jaar holdingkosten en rentebetalingen te dekken. Echter, a.s.r. streeft ernaar zo veel mogelijk kapitaal en liquiditeit op het niveau van de onder toezicht staande juridische entiteiten aan te houden.

a.s.r streeft ernaar om op een Solvency II ratio boven de management drempel te opereren. Deze drempel is momenteel vastgesteld op 160% (standaard formule). Indien de Solvency II ratio langdurig boven de management drempel is en a.s.r. het kapitaal niet kan investeren in waarde creërende mogelijkheden, kan a.s.r. besluiten dit kapitaal te retourneren aan aandeelhouders. a.s.r. zal dit in de meest efficiënte vorm voor aandeelhouders doen, op dat gegeven moment, zoals het inkopen van eigen aandelen of additioneel dividend uitkeren.

Bij een dividendvoorstel zal rekening worden gehouden met overwegingen zoals de kapitaalspositie, hefboom en liquiditeitsvereisten, wettelijke factoren, strategische overwegingen en de ontwikkeling daarvan. Er is geen verplichting of garantie dat a.s.r. dividend zal vaststellen en uitkeren. In het algemeen verwacht a.s.r. geen dividend uit te keren als de Solvency II ratio onder de 140% belandt.

andere bedrijven